Silmästä silmään kohdaten – Dyad meditaatio

Henkilökohtaista, yksityisopetuksessa tapahtuvaa iRest®-meditaatioistuntoa kutsutaan Dyad- tai yhteismeditaatioksi. Tässä oppilasta tuetaan olemisen tasojen kuten fyysisten tuntemusten, tunteiden, ajatusten ja uskomusten tutkimisessa. Ohjaus on sanallista, mutta usein melko vähäistä. Harjoittaja saa rauhassa tutkia ja tilaisuuden kohdata sen mitä istunnon aikana ilmenee. Ohjaajan tehtävänä on olla läsnä, luoda hyväksyvä, turvallinen ja avoin ilmapiiri sekä avustaa prosessin etenemisen kanssa. 

Dyadin avulla voidaan päästä käsiksi omiin rajoittaviin ehdollistumiin, uskomuksiin, käsityksiin tai tunteisiin

Se voi olla hyödyllinen, kun halutaan tutkia esimerkiksi fyysistä kipua, ahdistuneisuutta, masentuneisuutta tai mitä tahansa läsnä olevaa tai usein nousevaa tunnetta tai ajatusta, joka hallitsee tai vie tilaa elämässä. Vanhojen toimintatapojen ja ajatusmallien kohtaaminen voi tarjota syvällisiä oivalluksia siihen, kuinka toimia tai millaisia ratkaisuja on aika tehdä omassa elämässä. Harjoitus voi auttaa ymmärtämään itseä paremmin. Vastaukset nousevat harjoittajan omasta viisaudesta ja sisäisestä tyyneydestä. 

Usein me työnnämme epämiellyttävät asiat pois. Ajatellaanpa epämiellyttäviä tuntemuksia, kuten vaikkapa kipua…  Usein haluamme päästä siitä eroon, haluamme olla tuntematta sitä. Tämä on täysin luonnollinen reaktio. Kun siirrämme huomion tarinaan ja ajatuksiin, huomiomme siirtyy hetkeksi automaattisesti pois kivun tunteesta. Kipu voi muodostua tarinaksi, jota kerrotaan aina uudelleen ja uudelleen. Entäpä jos toimisimme toisin ja toivottaisimme tämän läsnä olevan tunteen tervetulleeksi ja sallisimme itsemme uppoutua tutkimaan tuota tuntemusta. Tuntemusta juuri sellaisena kuin se on, juuri nyt. Tutkisimme sitä läpikotaisin, sisältä käsin, kehollisena kokemuksena ja tuntemuksena. Voisiko se tarjota meille uuden näkökulman, tai paljastaa meille jotain olemassaolostaan tai tarpeestaan? 

Dyad-meditaatioon lähdetään ilman, että tarkoitus olisi parantaa, korjata tai edes muuttaa mitään

Lähdemme liikkeelle siitä, että toivotamme kaiken sen mikä haluaa tulla nähdyksi tervetulleeksi. Harjoitus tehdään täysin harjoittajan ehdoilla – vain ne kokemukset, joita harjoittaja on valmis tuomaan esille näyttäytyvät. Se mikä ilmenee, tuntemukset, tunteet, ajatukset, uskomukset, mielikuvat, muistot tai tarinat ovat sanansaattajia, jotka ikään kuin koputtavat ovelle kertoakseen meille viestinsä. Kun sallimme näiden viestien tulla nähdyiksi ja kuulluiksi juuri sellaisina kuin ne ovat, kokemus näyttää tietä ja johdattaa läpi meditatiivisen tutkimusprosessin ja integroituminen tapahtuu automaattisesti. 

Dyad meditaatio voi kuulua myös iRest kurssin tai retriitin ohjelmaan pariharjoituksena

Tällöin kaksi henkilöä istuu vastakkain, toisiinsa silmiin katsoen, yhteisen tutkimuskohteen äärellä. Tutkimuskohteena voi olla esimerkiksi näkijänä ja näkemisen kohteena oleminen tai vaikkapa henkilökohtaisten rajojemme, rajallisuuden ja rajattomuuden kehollinen kokemus. Opimme istumaan kasvokkain itsemme kanssa istumalla kasvotusten toisen kanssa. Meditaatio on hiljainen, lopuksi jaetaan kokemuksia. 

Silmiin katsomista, kohtaamisen tekniikkaa voi hyödyntää myös välineenä osana sovitteluprosessia tai muuten yhteisöllisyyden ja keskinäisten suhteiden syventämisessä. Amnesty Internationalin tekemä yksinkertainen testitilanne, jossa toisilleen tuntemattomat henkilöt istuvat 4 minuuttia vastakkain ja katsovat toisiaan silmiin puhuu puolestaan. Voit katsoa videon täältä

Jaa ystäviesi kanssa: